Previsió de Trànsit Aeri a l’Aeroport de Barcelona - Actualització

15/07/2020 - 13:00h

GPA presenta l'informe de juliol del mercat aeri per l’Aeroport de Barcelona.

GPA ha presentat un nou informe d’indicadors de trànsit aeri a l’Aeroport de Barcelona en el qual es recullen:

  • L’oferta de seients per la temporada estiu 2020
  • El nivell de reserves realitzades fins al maig per volar els següents mesos de l’any
  • Indicadors històrics des de 2015

 

La capacitat aèria: una lenta recuperació

Els models mostren una recuperació de seients a l’estiu, en la línia de l’any 2019, a l’Aeroport de Barcelona des dels diferents mercats europeus. Però la realitat és que les companyies estan adaptant la seva operativa a un mes vista. Per tant, la recuperació es preveu més lenta del que mostren els models.

En el cas dels mercats intercontinentals analitzats, els models mostren una recuperació molt inferior a la capacitat aèria de 2019 per aquest estiu. En aquest cas doncs, les perspectives són més pessimistes i encara es poden veure més agreujades per la flexibilització en la normativa dels slots que estan aplicant els aeroports mundialment. 

 

Nivell de reserves sota mínims

En l’anàlisi de l’estat de les reserves realitzades fins el mes de maig pels pròxims mesos (fins al febrer de 2021) a l’Aeroport de Barcelona es pot observar com la variació interanual va ser molt similar a la de la resta d’aeroports espanyols en tots els casos.

Dels mercats emissors analitzats, la Xina va ser el més afectat amb un descens superior al -87% de les reserves. En l'àmbit europeu, el que va experimentar una caiguda més important va ser el mercat italià (-85%), seguit del francès (-82%) i l’alemany (-74%). Per altra banda, el Regne Unit va ser el menys perjudicat, amb una pèrdua del -68% del nivell de les reserves a l’Aeroport de Barcelona.

Aquestes caigudes en les reserves suposen una davallada important respecte les pèrdues registrades a l’informe del mes d’abril. En aquest, s’analitzaven les reserves realitzades durant el mes de febrer, amb uns registres que oscil·laven entre el -19% (Estats Units) i el -63% (Xina). 

Font: Observatori del Turisme a Barcelona a partir de GPA

 

Evolució històrica d’arribada de passatgers a l’aeroport de Barcelona

En general, els dos primers mesos de l’any es van experimentar creixements en el nombre de passatgers provinents dels països analitzats. No obstant, el mes de febrer ja es van registrar pèrdues de passatgers des de la Xina (-49,3%) i un estancament des d’Itàlia (-0,7%) i el Japó (-0,1%).

Per altra banda, va ser a partir del mes de març, amb l’inici de l’estat d’alarma a Espanya, que tots els mercats emissors van experimentar pèrdues. Al mes d’abril, les variacions interanuals des d’inicis de 2020 ja superaven el -25% en tots els casos.

Font: Observatori del Turisme a Barcelona a partir de GPA

Reflexions i tendències de futur

  • La flexibilització en la normativa dels slots mundialment provoca que les companyies aèries tinguin possibilitat de cancel·lar vols programats amb poques setmanes d’antelació. Això suposa biaix per conèixer la capacitat final d'aquest estiu.

  • La reobertura de fronteres a la UE marcarà un punt d’inflexió en la capacitat aèria a l’Aeroport de Barcelona. Les principals companyies aèries a l’aeroport estan comercialitzant entre un 40% i un 80% de les places ofertes l’any 2019 a l’estiu.

  • Les perspectives dels mercats intercontinentals són menys optimistes: fins a l’estiu de 2021 no es preveu que s’observi una recuperació clara de la capacitat.

  • Tot i que algunes companyies han realitzat algunes ofertes de preus agressives, una menor competència en rutes i freqüències pot provocar que el cost per volar a partir d’ara sigui més alt pel consumidor. Això afectarà el passatger vacacional, i sobretot, al que reservava a última hora i realitzava viatges curts i impulsius.

  • En cas que a l’estiu la demanda respongui positivament a l’oferta de les companyies aèries, s'estima que la recuperació a l’hivern serà més fàcil. No obstant, es preveu que la recuperació total del mercat aeri no es produirà fins d’aquí a uns mesos o fins i tot, anys.

 

Informe complet: Previsió de Trànsit Aeri a l’Aeroport de Barcelona. Juliol 2020

Comparteix:

Notícies relacionades