Informe del mercat congressual a la Destinació Barcelona 2018

10/12/2019 - 10:30h

L’Observatori del Turisme a Barcelona presenta els resultats de l’Informe del mercat congressual a la Destinació Barcelona a la vuitena jornada del Cercle de Turisme 2019

  • L’Observatori del Turisme a Barcelona presenta els resultats de l’Informe del mercat congressual a la Destinació Barcelona que, per primera vegada, posa el focus en els congressos celebrats a Barcelona regió
  • L’informe fa una aproximació del perfil del turista congressual i de l’impacte econòmic d’aquest tipus d’esdeveniments

En el marc de la vuitena jornada del Cercle de Turisme 2019, organitzada per la Diputació de Barcelona, el dia 3 de desembre de 2019, l’Observatori del Turisme a Barcelona ha presentat els resultats l’Informe del mercat congressual a la Destinació Barcelona 2018.

Aquest informe, que coincideix amb la 24a edició de l’Informe del mercat congressual a Barcelona ciutat, ha posat de manifest l’impacte que aquest tipus de turisme té a nivell econòmic, no només a la ciutat de Barcelona, sinó en el conjunt de la província de Barcelona.

El 2018, 1 de cada 3 congressos celebrats a la Destinació Barcelona van ser de caire mèdic-sanitari (31,5%) i, de mitjana, van tenir una durada de 3,22 dies.

El turista congressual es va allotjar majoritàriament en hotels (un 89,2%) i va arribar en avió (un 77,4%). La franja d’edat més freqüent es va situar entre els 31 i els 45 anys (un 66,4%) i 2 de cada 3 eren homes.

De mitjana, els congressistes van allargar la seva estada a la Destinació Barcelona 1,7 dies en relació a la durada del congrés al qual assistien i van venir acompanyats per 1,6 persones. Aquestes dues dades, juntament amb les dades de despesa que es detallen en el següent quadre, són vitals per calcular l’impacte econòmic d’aquest mercat.

Despesa del turista congressual

Un altre aspecte important és el llegat que els congressos van deixar a Destinació Barcelona. Segons els presidents dels congressos, en un 65,3% dels casos, les organitzacions van dur a terme accions per facilitar un llegat concret a la ciutat on tenia lloc l’esdeveniment. D’aquests, el llegat es va traduir en: reputació (56,3%), avenços científics, tecnològics o d’altres tipus (43,8%) i accions amb escoles, universitats, etc. (31,3%).

Finalment, l’estudi també recull les valoracions que fan tant els congressistes com els presidents sobre diversos aspectes vinculats amb l’activitat congressual. D’aquestes, cal fer especial menció a les valoracions relacionades amb l’atenció del personal dels serveis implicats al llarg del seu viatge, ja que són els que reben les puntuacions més elevades.

Enllaç relacionat:                          

Mercat congressual Destinació Barcelona 2018. Resum executiu

Comparteix:

Notícies relacionades