Informe de Perfil i Hàbits dels Turistes a Barcelona regió 2018-2019

28/10/2020 - 10:00h

L’OTB publica l’informe de resultats de l’Enquesta de Perfil i Hàbits dels Turistes a Barcelona regió 2018-2019

  • L'Informe de Perfil i Hàbits dels Turistes a la regió de Barcelona analitza el perfil dels turistes a la Destinació Barcelona, excloent la ciutat de Barcelona.
  • L’informe és fruit dels resultats de l’Enquesta de Perfil i Hàbits dels Turistes a Barcelona regió, que es realitza a la regió, des de 2016.
  • L’informe analitza tot el customer journey del turista a Barcelona regió.

Es publica el quart informe de resultats de l'Enquesta de Perfil i Hàbits dels Turistes realitzada per l’Observatori del Turisme de Barcelona entre el 2018 i el 2019. En aquest quart informe s’analitzen les 11.073 enquestes a visitants que van pernoctar a la regió de Barcelona. Entenem per Barcelona regió aquells territoris que comprenen les marques turístiques Barcelona (Barcelonès excepte Barcelona ciutat), Costa de Barcelona, Paisatges de Barcelona i Pirineus de Barcelona.

L'objectiu de l’enquesta és conèixer el comportament dels visitants que pernocten a la regió de Barcelona i contempla les tres fases del customer journey: abans d'iniciar el viatge -com ara la contractació del viatge-, l'estada a la destinació -inclou la despesa- i la visió després d'haver-hi estat –valoració-.

En aquesta edició de l’informe, s’ha posat de manifest que el turista que viatja a la regió de Barcelona té de mitjana 43,9 anys, estudis universitaris (55,7%) i viatja majoritàriament en família (27,5%), en parella (26,8%) o en solitari (19,9%).

Més de la meitat dels turistes s'allotgen en hotels (66,0%), seguits dels que ho fan en càmpings (16,7%) i a casa d'amics i familiars (7,5%). L’estada mitjana se situa en 5,4 nits

El motiu principal de viatge és majoritàriament l’oci (62,6%), seguit del professional (25,2%).

Els que més s'allotgen en hotels són els que viatgen per motius professionals i predominen els estatunidencs, italians, britànics, russos i belgues que acostumen a visitar les comarques del Vallès Occidental i del Barcelonès. En canvi, els que pernocten en càmpings ho fan sobretot per oci, predominant els residents a Barcelona ciutat o província i holandesos i majoritàriament s’allotgen al Berguedà.

Quant a la valoració general que fan els turistes dels municipis de la regió de on s’allotgen, destacar que aquesta se situa en un 8,3 de mitjana i que el 80,8% dels entrevistats recomanaria la visita al municipi de destinació.

Anar a restaurants (75,3%) i realitzar passejades tranquil·les per relaxar-se (75,0%) són les dues activitats més realitzades pels turistes durant l’estada als municipis de la regió de de Barcelona.

El 70,4% dels visitants no ha contemplat cap destinació alternativa al municipi que ha visitat i 1 de cada 2 utilitza internet com a principal font d’informació per la planificació del viatge (50,1%). Pel que fa la contractació tant del transport com l’allotjament, la majoria la realitza per internet directament amb la companyia (59,0% i 41,6%, respectivament).

Si s’analitza la despesa durant l'estada a la regió de Barcelona, cal destacar que es manté en la línia de la despesa constatada en l’anterior informe, amb una mitjana de 196,5 € per persona i de 44,1 € per persona i dia. Els visitants professionals, els russos i estatunidencs tenen una despesa mitjana durant l'estada superior a la resta i acostumen a allotjar-se al Barcelonès, Vallès Oriental i Occidental. Menjar i beguda és la partida amb la despesa més elevada, per sobre de les compres i transport intern.

L'informe també recull el flux de persones que visiten o volen visitar altres indrets de la regió de Barcelona. En aquest sentit, cal especificar que el 41,7% dels enquestats han fet una excursió fora del municipi de pernoctació (27,4% a Barcelona ciutat), una tendència que creix lleugerament.

Finalment, pel que fa a les vegades que els turistes han estat a la regió de Barcelona, cal fer especial menció al fet que un 48% dels enquestats ja havien estat allotjats al municipi anteriorment. Els turistes internacionals amb una taxa de repetibilitat més elevada són els holandesos (54,3%) i els belgues (45,8%).

 

Comparteix:

Notícies relacionades