El caràcter i amabilitat de la gent, l’aspecte més ben valorat pels turistes de la Destinació Barcelona

14/06/2020 - 14:00h

L’OTB publica la tercera càpsula de l’Informe Anual de l’Activitat Turística 2019, que inclou informació sobre la valoració dels turistes de la Destinació, l’opinió ciutadana i el turisme de reunions.

  • Els aspectes més ben valorats dels municipis de la Destinació Barcelona continuen essent: el caràcter i amabilitat de la gent (8,49), el transport públic (8,41) i la restauració (8,28).
  • Aquells que millor valoren en general els municipis de la Destinació són els estatunidencs (9,06) i els que viatgen per vacances (8,72).
  • Gairebé 3 de cada 4 barcelonins creuen que el turisme és més aviat beneficiós per a la ciutat, mentre que a Barcelona regió, 9 de cada 10 pensen que el turisme és beneficiós per la seva comarca.
  • L’any 2019 s’han celebrat 433 congressos (+8,3%) amb més de 380.000 delegats  (+1,7%) a la Destinació Barcelona.
  • Un 72,1% de les reunions celebrades el 2019 van ser internacionals.

 

L’OTB ha fet pública la tercera càpsula de l’Informe Anual de l’Activitat Turística 2019 amb dades relatives a la valoració dels turistes, l’opinió ciutadana i el turisme de reunions a la Destinació Barcelona. L’Informe Anual de l’Activitat Turística recull les dades dels tres nivells geogràfics que l’OTB treballa: Barcelona ciutat, Barcelona regió i Destinació Barcelona.

 

Valoració dels turistes

La valoració general que fan els turistes dels municipis de la Destinació Barcelona ha assolit de mitjana un notable alt, amb una puntuació de 8,62 el 2019. La ciutat de Barcelona s’endú una major puntuació de 8,79 de valoració general. Els valors aconseguits són molt estables respecte als anys anteriors.

8 dels 11 aspectes que es valoren a la Destinació, obtenen una nota superior al 8. D’aquests, els tres més ben considerats són el caràcter i l’amabilitat de la gent (8,49), el transport públic (8,41) i la restauració (8,28). Per contra, els aspectes amb puntuacions inferiors són el soroll (7,14) i l’accessibilitat (7,68), que enguany és novetat com a aspecte a valorar a les tres regions geogràfiques.

Pel que fa a la valoració de Barcelona ciutat, els atributs més ben considerats continuen sent, un any més, l’arquitectura (9,28) i la cultura (8,95). Els aspectes menys valorats en aquest cas són el soroll (6,89), la neteja general (7,81) i l’accessibilitat (7,86).

A Barcelona regió, la puntuació mitjana general dels municipis es manté en un 8,27 sobre 10. Els dos aspectes més ben considerats són el caràcter i l’amabilitat de la gent (8,54) i la seguretat ciutadana (8,41). Per contra, els dos menys valorats són l’oferta d’aparcament (7,07) i l’accessibilitat (7,32).

En general, els turistes dels Estats Units són els que atorguen les millors puntuacions als aspectes a valorar a excepció d’alguns ítems com els horaris comercials o l’accessibilitat a Barcelona ciutat o els aspectes relacionats amb la mobilitat a Barcelona regió.   

Si s’analitzen les valoracions segons el motiu del viatge, no s’observen diferències significatives en l’opinió dels atributs. No obstant, els turistes que venen per motius de vacances o d’oci han donat sistemàticament valoracions més elevades a tots els aspectes que els que han vingut per motius personals o professionals. Això es veu reflectit en la valoració general dels municipis de les tres regions geogràfiques.

 

Opinió ciutadana

A Barcelona regió gairebé tots els habitants opinen que el turisme sí que és beneficiós per la seva comarca (el 92,3%). A Barcelona ciutat, aquesta proporció és inferior, ja que els que creuen que el turisme és més aviat beneficiós per la ciutat són un 72,9%. No obstant, observar que el percentatge d’indecisos a la Barcelona ciutat és més elevat, ja que un 10,4% no saben valorar-lo o no el troben ni beneficiós ni perjudicial, envers a l’1,2% de Barcelona regió.

 

Turisme de reunions

El 2019 s’han celebrat 1.733 reunions (+0,3%) a la Destinació Barcelona, que han acollit 664.607 delegats (+2,0%). 7 de cada 10 reunions han estat convencions i incentius, però els que han experimentat un major creixement han estat els congressos (+8,3%). En canvi, els que han crescut més en nombre de delegats han estat les jornades i cursos (+16,1%).

L’any 2019, les reunions ha estat majoritàriament internacionals (72,1%) i els mesos on s’han concentrat un major nombre de reunions han estat: gener, maig, juny i octubre.

Finalment, a la Fira de Barcelona s’ha superat l’1,8 milions de visites i els 13.500 expositors.

Enllaços relacionats: Informe Anual de l'Activitat Turística 2019. Càpsula 3

Comparteix:

Notícies relacionades