Augmenta l’ús del vehicle privat i el tren per arribar a la Destinació Barcelona el 2020, en detriment de l’avió

20/04/2021 - 10:00h

L’OTB publica la segona càpsula de l’Informe Anual de l’Activitat Turística 2020, que inclou informació sobre el perfil i la despesa del turista

  • Els efectes de la Covid-19 provoquen un canvi substancial del perfil i la despesa del turista a la Destinació Barcelona el 2020.
  • Augmenta la proporció de turistes domèstics respecte als internacionals, sobretot a Barcelona regió, on els turistes espanyols han superat als estrangers.
  • La majoria ha visitat la Destinació en parella (42,9%) o en solitari (33,6%) i per motius d’oci i vacances (55,7%). Amb tot, ha augmentat la proporció de turistes que han visitat amics i familiars i ha disminuït el turisme professional.
  • L’avió continua essent el mitjà de transport prevalent per arribar a la Destinació Barcelona (38,9%), tot i que en una proporció molt menor als la dels anys anteriors, a favor de l’increment del vehicle privat (37,4%) i el tren (18,3%).
  • Augmenta la mitjana de repetibilitat dels turistes: a Barcelona ciutat, els turistes hi han estat 14,3 vegades, mentre que a Barcelona regió, 18,0. Tot i això, l’estada mitjana s’ha reduït -0,4 nits respecte al període 2018-2019.
  • Durant la seva estada, el turista acostuma a desplaçar-se a peu (56,5%) i a fer passejades tranquil·les (81,7%). Les activitats a l’aire lliure han crescut +7,0pp.
  • La despesa mitjana del turista ha experimentat caigudes en totes les categories analitzades a la Destinació Barcelona, especialment en el transport d’arribada (-57,6%).

L’Observatori del Turisme a Barcelona: ciutat i regió ha publicat la segona càpsula de l’Informe de l’Activitat Turística a Barcelona 2020, informe que aporta les dades sobre l’activitat turística dels tres nivells geogràfics que treballa l’OTB: Barcelona ciutat, Barcelona regió i Destinació Barcelona. Aquesta càpsula conté dos capítols amb dades sobre el perfil i la despesa dels turistes.

L’any 2020 ha estat marcat pels efectes de la Covid-19 a tot el món i, especialment, al sector turístic. Si bé els primers dos mesos de l’any es van desenvolupar amb normalitat, les noves necessitats dels turistes i les restriccions de viatge imposades, després dels mesos de confinament total primer, i dels confinaments parcials després, han provocat que, tant el perfil com la despesa del turista a la Destinació Barcelona durant el 2020 hagin experimentat modificacions importants respecte als anys anteriors.

6 de cada 10 turistes han estat homes i la mitjana d’edat s’ha situat en 39 anys, tot i que a Barcelona ciutat ha estat lleugerament inferior (34,4 anys). El 2020, d’edat dels turistes s’ha reduït respecte al període 2018-2019 en totes les àrees geogràfiques d’anàlisi (-2,7 anys a Barcelona ciutat, -0,7 anys a Barcelona regió i -0,3 anys a la Destinació Barcelona).

La majoria de turistes de la Destinació Barcelona disposa d’estudis secundaris professionals o estudis universitaris (74,4%) i treballa per compte d’altri (61,2%).

Pel que fa a la procedència, destaca l’augment del turisme domèstic en totes les àrees geogràfiques, però sobretot a Barcelona regió (63,0%), on s’han registrat més turistes espanyols que internacionals. A Barcelona ciutat, el turisme internacional ha representat gairebé 7 de cada 10 turistes, mentre que els anys anteriors, ho eren al voltant de 8 de cada 10. Els turistes francesos (+1,3pp), també han augmentat la seva proporció en el conjunt de la Destinació Barcelona, mentre que els britànics (-2,1pp), els italians (-0,7pp), els estatunidencs (-5,0pp), els alemanys (-1,5pp), els holandesos (-0,7pp) i els russos (-0,7pp) l’han reduït.

Un 55,7% ha visitat la Destinació Barcelona per vacances o oci, un 20,8% per raons professionals i un 23,5% per raons personals i altres. Aquesta darrera motivació ha estat la que més ha crescut durant el 2020 (+12,8pp), en detriment de les vacances o oci (-12,1pp). A Barcelona ciutat, a més a més, cal destacar que la proporció de visitants per motiu professionals ha experimentat una reducció important (-7,9pp), mentre que a Barcelona regió, ha augmentat (+4,0pp).

L’avió s’ha continuat erigint com el mitjà de transport més utilitzat per arribar al conjunt de la Destinació Barcelona (38,9%), tot i que ha experimentat una davallada de més de -20pp. Per contra, l’ús del vehicle particular (37,4%) ha duplicat la seva proporció i s’ha situat en el segon mitjà de transport d’arribada. També el tren ha guanyat protagonisme durant el 2020 (+9,8pp): l’han escollit gairebé 2 de cada 10 turistes. El mètode més emprat per contractar tant el transport, com l’allotjament ha estat directament amb la companyia de transport o l’establiment (70,9% i 52,7%, respectivament), sobretot per internet.

El nombre de vegades que s’ha visitat la destinació ha crescut de manera destacada en totes les àrees geogràfiques: a Barcelona ciutat, la mitjana de repetibilitat s’ha situat en 14,3 vegades (gairebé 3 cops més que en anys anteriors), mentre que a Barcelona regió, en 18,0 vegades (x1,5 cops).

Pel que fa a l’acompanyament, el viatge en parella continua essent el més destacat (42,9%), seguit del viatge en solitari (33,6%), que ha augmentat proporcionalment en +8,1pp. Per altra banda, tot i que la durada de l’estada s’ha mantingut pràcticament estable a Barcelona ciutat (5,1 nits), a Barcelona regió (4,4  nits) s’ha reduït 1 nit. Així, al conjunt de la Destinació (4,7 nits) també s’ha experimentat una reducció notable (-0,4 nits).

Durant l’estada, el turista ha tendit a moure’s en transports no contaminants, de manera que els desplaçaments a peu (56,5%) han estat els més nombrosos. En segon lloc, a Barcelona regió, hi trobem l’ús del cotxe (35,1%), mentre que a Barcelona ciutat, el metro té un pes destacat (17,8%).

Les activitats més realitzades a la destinació han estat les passejades tranquil·les i de relax (81,7%), la degustació de gastronomia / restaurants (76,4%) i anar a la platja (62,6%), tot i que aquesta última activitat, ha perdut importància respecte a anys previs (-14,0pp). També s’ha reduït el percentatge de turistes que han sortit de festa (-5,3pp) o realitzat negocis (-4,7pp), mentre que ha crescut la proporció dels que han visitat amics o familiars (+13,1pp) i els que han realitzat activitats a l’aire lliure (+7,0pp). Així mateix, el nombre d’excursions des del municipi on s’està allotjat s’ha reduït lleugerament: només un 18,2% dels turistes a la Destinació Barcelona n’han fet alguna (-2,5pp). Aquesta proporció continua sent més elevada a Barcelona regió (26,2%) que a Barcelona ciutat (9,7%).

La despesa en transport a la Destinació Barcelona ha disminuït de manera accentuada i s’ha situat en 133,2€ (-57,6%). La despesa en allotjament (-32,9%), la despesa durant l’estada (-24,6%) i el cost dels paquets turístics (-25,2%) també s’han reduït, tot i que més moderadament.

Finalment, la compra de menjar i beguda continua essent la partida en la que s’inverteixen més diners a la Destinació Barcelona (52,9% del total de la despesa durant l’estada per persona i nit), seguida de les compres de roba, calçat, souvenirs i efectes personals (19,4%). Els que han realitzat més despesa durant l’estada són els turistes internacionals, que de mitjana, han gastat 70,3€ per persona i nit, 17,6€ per sobre de la mitjana.

 

Més informació: Informe de l’Activitat Turística a Barcelona 2020 – Càpsula 2

 

Comparteix:

Notícies relacionades