8 de cada 10 congressistes donen importància a la sostenibilitat i a la responsabilitat social de les reunions

29/02/2024 - 11:00h

Es presenta l'informe de resultats de l'Enquesta de Turisme Congressual 2023

El Barcelona Convention Bureau ha presentat el resum executiu de l’Enquesta de Turisme Congressual 2023, realitzada per GESOP. Aquesta és la segona edició d'aquest estudi després de la pandèmia. A continuació es presenten les principals conclusions d'aquesta edició: 

 

Perfil dels i les congressistes

 • Gènere i edat: El 2023, la majoria d'assistents als congressos de la Destinació Barcelona van tornar a ser homes (61,6%) tot i que la proporció de les dones va augmentar respecte a l'any anterior (+5,1pp). La mitjana d'edat es va mantenir força estable, amb 43,7 anys i el grup d'edat més nombrós va tornar a ser el de 31 a 45 anys, malgrat perdre pes respecte l'any anterior (del 46,3% al 42,0%), a favor dels menors de 30, que van augmentar lleugerament.
 • Procedència: La meitat de les persones congressistes va provenir d’altres països europeus. Tant el mercat domèstic, que va continuar liderant el rànquing d'origen dels i les congressistes a la Destinació (32,0%), com l'intercontinental (19,2%), van guanyar presència als congressos respecte a l'any anterior (+4,3pp i +2,2pp, respectivament).
 • Repetibilitat: De mitjana, les persones assistents als congressos havien estat 5,2 vegades al municipi de l’esdeveniment amb anterioritat, el que suposa una reducció d'aquest indicador respecte a l'any anterior i un xifres similars a 2019.

 

Característiques de la visita

 • Motiu de viatge: La major part van venir a la trobada per interessos professionals (71,8%), encara molt lluny de la proporció de 2019 (92,3%).
 • Mitjà de transport per arribar: El mitjà de transport més utilitzat per arribar a la Destinació Barcelona va continuar sent l’avió (76,0%), tot i que l'ús d'aquest a Barcelona ciutat va ser molt més elevat que a Barcelona regió (81,5% vs 54,0%), on el cotxe va ser molt més habitual que a Barcelona ciutat (30,0% vs 4,8%).
 • Estada mitjana: A la Destinació Barcelona, l'estada mitjana va tornar a nivells prepandèmics (4,1 dies), escurçant-se respecte a l'any anterior, sent l'estada a Barcelona ciutat més prolongada que a la regió (4,2 nits vs 3,6 nits).
 • Grup de viatge i acompanyants: 2 de cada 3 van venir acompanyats. D'aquests, la meitat va venir amb companys de feina. La mitjana d'acompanyants es va situar en 5,2, encara molt per sobre de 2019, quan només eren 1,4.
 • Altres viatges: Un 28,6% d'assistents a congressos va aprofitar l’assistència als congressos per realitzar altres viatges abans, durant o després d’aquest. D'aquests, una quarta part va declarar que el seu destí havia estat Catalunya.

Font: Observatori del Turisme a Barcelona, en base a Barcelona Convention Bureau i GESOP

 

L'allotjament

 • Modalitat i anticipació de la reserva: La majoria de reserves hoteleres es va fer directament amb l'allotjament (41,4%), força per sobre de l'any anterior, quan les reserves a través de l'empresa o institució on treballava el/la congressista van ser les més freqüents. L'anticipació de les reserves més habitual va tornar a ser d'1 a 3 mesos (42,4%). 
 • Tipologia: Més del 80% d'assistents a congressos es va allotjar en hotels, sobretot de quatre estrelles (63,2%).
 • Valoració de l'allotjament: L’estada als hotels va ser satisfactòria per a la majoria de congressistes i la professionalitat i el tracte van ser els aspectes millor valorats, amb una nota mitjana de 4,4 sobre 5, en ambdós casos. Els allotjaments de Barcelona regió van rebre puntuacions lleugerament més altes que els de Barcelona ciutat.

 

El congrés

 • Inscripció al congrés: 4 de cada 10 van fer la inscripció al congrés entre 1 i 3 mesos abans de la celebració del congrés i aquesta es va fer, gairebé a parts iguals, a través de l'empresa o institució on treballava (35,6%), a través de l'organització de la reunió (34,8%) o a través de la web del congrés (29,4%).
 • Valoració de l'organització del congrés: Els aspectes millor valorats van ser la inscripció al congrés i els mitjans audiovisuals d'aquest (4,5 sobre 5, en tots dos casos). L’atenció del personal de la seu del congrés es va valorar amb un 4,4 sobre 5, mentre que la connexió amb els mitjans de transports, amb un 4,2 sobre 5. Els serveis de restauració i cafeteria van ser els menys valorats (3,8 sobre 5).
 • Importància de la sostenibilitat i la responsabilitat social: 8 de cada 10 congressistes van donar molta o bastanta importància a aquests aspectes, augmentant lleugerament respecte a l'any anterior (+3,6pp). Els assistents a congressos nacionals i els residents a Espanya van ser els més compromesos en aquest sentit, mentre que els de la resta d'Europa, els que menys.

 

La ciutat seu del congrés

 • Visita al municipi del congrés: 7 de cada 10 van visitar el municipi on es va desenvolupar el congrés aprofitant la seva estada, sensiblement per sota del 2019, quan un 94,0% dels enquestats a la Destinació Barcelona van declarar haver visitat el municipi del congrés.
 • Valoració del municipi del congrés: Els aspectes millor valorats de la ciutat seu del congrés van ser l’oferta cultural (4,7 sobre 5), l’oferta arquitectònica / monumental (4,7 sobre 5), l’oferta d’oci / entreteniment (4,5 sobre 5) i el caràcter / l’amabilitat de la ciutadania (4,5 sobre 5). En canvi, les notes més baixes les van rebre aspectes com la neteja (3,9 sobre 5), la contaminació atmosfèrica (3,7 sobre 5) i l’acústica (3,6 sobre 5). En general, no s'observen grans diferències en les valoracions dels aspectes de la ciutat respecte a l'any anterior.
 • Transport intern: El taxi (54,6%) i el metro (38,0%) van ser els mitjans de transport més utilitzats per desplaçar-se per la ciutat, per davant de l’autobús (13,8%). 

 

La despesa

 • Despesa mitjana: La despesa en allotjament per persona i dia va ser de 170,0€ (+5,6% Var. 23/22), 554,6€ en el transport d'arribada (+2,5% Var. 23/22) i 600,7 € en la inscripció al congrés (+11,3% Var. 23/22). En sis de cada deu casos, aquestes despeses les va assumir l’empresa o institució. Els congressos amb seu a Barcelona ciutat van registrar una despesa superior en els tres aspectes que els de la resta de la regió.
 • Despesa durant l'estada: Els i les congressistes van gastar una mitjana de 85,2€ addicionals per persona i dia (-24,1% Var. 23/22). La partida en que es van invertir més diners va ser la d'alimentació (66,0%).​ A Barcelona ciutat, un cop més, es va registrar una despesa durant l'estada per persona i dia superior a la de Barcelona regió (92,7€ vs 56,8€).

_____________________________________________

L'Enquesta del Mercat Congressual 2023 es va realitzar a les persones assistents a congressos realitzats a la Destinació Barcelona durant 2023, amb l'objectiu conèixer millor el seu perfil, analitzar diferents aspectes de la seva estada i mesurar la seva satisfacció amb el congrés i la visita. L'estudi, que es va dur a terme per primera vegada a Barcelona ciutat el 1993 i a Barcelona regió, el 2018 ha tingut en compte les tres àrees geogràfiques de treball habitual de l’OTB: Barcelona ciutat, Barcelona regió i Destinació Barcelona.

 

Enquesta del Mercat Congressual 2023. Resum executiu

Més informació: bcb@barcelonaturisme.com

Comparteix:

Notícies relacionades